Pháp môn Tịnh Độ chân thật là công đức bảo vô tận

Tất cả bố thí cúng dường sau cùng đều phải quy kết về khuyên bảo đại chúng tu học pháp môn Tịnh Độ, lão thật niệm Phật, vãng sanh Phật quốc.

Pháp môn Tịnh Độ chân thật là công đức bảo vô tậnPháp môn Tịnh Độ chân thật là công đức bảo vô tận
Nghe trực tuyến
Pháp môn Tịnh Độ chân thật là công đức bảo vô tận
Pháp môn Tịnh Độ chân thật là công đức bảo vô tận
0:00
0:00

Bài viết thuộc chuyên đề

Kinh văn

Vị chúng khai pháp tạng
Quảng thí công đức bảo

Tất Thành Chánh Giác, Đệ Thất
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH 
(Việt dịch âm Hán)

“Chúng” là đại chúng. “Khai pháp tạng” chính là vì người diễn nói.
Thọ trì đọc tụng là tự lợi, vì người diễn nói là lợi tha, trong đây chú ý “vì người diễn nói”. “Diễn” là biểu diễn, làm ra để cho người xem, phải làm ra tấm gương, làm ra mô phạm. Đời người như vở kịch, phải diễn một vở kịch cho người xem. 

Phải học Phật Bồ Tát, làm ra tấm gương tốt của Phật Bồ Tát, chúng sanh mới có thể giác ngộ, mới có thể quay đầu. 

Ngày ngày giảng, giảng có lợi ích gì? Không có người tin tưởng, nên nhất định phải làm ra, thật làm không thể làm giả. Khi làm giả rất dễ bị người phát hiện, thì bạn không đáng một xu. Thật làm, chân thật vì chúng sanh, giáo huấn của Phật nhất định phải thực hiện. Bạn xem Phật dạy Bồ Tát, khi nói ra có người nào không biết? Người người đều biết. Phật dạy Bồ Tát điều gì? “Tứ Nhiếp Lục Độ”. Thế nhưng Tứ Nhiếp(1), Lục Độ(2) mấy người thực hiện được? Cho nên chúng ta phải đem những đạo lý chân tướng sự thật này giảng cho mọi người nghe rõ ràng, giảng cho tường tận.

Chú thích:
(1) Tứ Nhiếp: Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự
(2) Lục Độ: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Trí tuệ

Học Phật nhất định phải đem giáo huấn của Phật Đà từng việc từng việc thực tiễn, đây chính là “quảng thí công đức bảo”. 

“Quảng” là phổ biến, không có tâm riêng tư, không có mục đích, không có ý đồ, nói lời hiện tại là bố thí cúng dường vô điều kiện, bạn được phước báo viên mãn, vô tận. 

Đặc biệt trong đoạn văn này nói là “công đức”, bố thí cúng dường là có công, cái công này quyết không phải trống rỗng, nhất định có quả báo.

Chỗ này không gọi “phước báo” mà gọi là “công đức”, cái “đức” này chắc chắn là thiện báo. 

Trong “phước báo”, Lão Tử nói rất hay: “Phúc hi họa chi sở phục” (phúc là nơi ẩn náu của họa, không thấy được đây là phúc hay là họa)

Thế nhưng “công đức” chắc chắn là thuần thiện, chắc chắn không có chút nào quả báo ác. 

Chữ “bảo” này chúng ta phải xem kỹ, bảo là chỉ bảo tàng, là chân thật có thể giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề viên mãn. Ý nghĩa của chữ “bảo” này, chỗ này chúng ta liền có thể thể hội được. “Bảo” là gì? Pháp môn Tịnh Độ. Đây chân thật là công đức bảo vô tận. 

Cho nên, tất cả bố thí cúng dường sau cùng đều phải quy kết về khuyên bảo đại chúng tu học pháp môn Tịnh Độ, lão thật niệm Phật, vãng sanh Phật quốc, vậy mới là giải quyết triệt để viên mãn. 

Câu này chuyên chỉ sự việc này, đây là sự nghiệp của Bồ Tát.

Hòa Thượng Tịnh Không

Hòa Thượng Tịnh Không

Trích lục từ Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Lần 10 – Tập 186 Niệm Phật An Vui cẩn biên

Bài viết cùng chủ đề
Bài viết khác
Lễ kính chư Phật tu hạnh Phổ HiềnLễ kính chư Phật tu hạnh Phổ Hiền
Giáo dục đời sống

Lễ kính chư Phật tu hạnh Phổ Hiền

Giáo học của nhà Phật, lễ kính là trước tiên. Giáo học của nhà Nho, lễ kính cũng là trước tiên.

Nguyên lý cải đổi vận mệnh (Phần 2)Nguyên lý cải đổi vận mệnh (Phần 2)
Giáo dục nhân quả

Nguyên lý cải đổi vận mệnh (Phần 2)

Mệnh do tự mình tạo, phúc do chính mình tìm. Ta làm ác tự nhiên bị tổn phúc. Ta tu thiện tự nhiên được phúc báo.

Nguyên lý cải đổi vận mệnh (Phần 3)Nguyên lý cải đổi vận mệnh (Phần 3)
Giáo dục nhân quả

Nguyên lý cải đổi vận mệnh (Phần 3)

Cái mà mọi người quen gọi là “số mệnh” thực sự chỉ là “nghiệp”. Ta là chủ nghiệp của ta. Ta chính là người tạo ra số mệnh của ta, và chỉ có ta mới có thể thay đổi được số mệnh của ta.

Thiên tai do đâu mà đến?Thiên tai do đâu mà đến?
Giáo dục đời sống

Thiên tai do đâu mà đến?

Trên Kinh luận, Phật dạy chúng ta những đạo lý phương pháp chân thật có thể tiêu trừ tất cả tai ương. Phật pháp gọi là nội học, dùng nội công để cải thiện hoàn cảnh bên ngoài.

Mục tiêu của giáo dục trước đây không giống như hiện nayMục tiêu của giáo dục trước đây không giống như hiện nay
Giáo dục đời sống

Mục tiêu của giáo dục trước đây không giống như hiện nay

Mục đích đi học của người xưa là “chí tại thánh hiền”, không phải “chí tại công danh phú quý”.

Chia sẻ bài viết với mọi người
Sao chép đường link